De vertrouwenspersoon ondersteunt je!

Vertrouwenspersonen kunnen jou ondersteunen. Zij kunnen je helpen om een oplossing te vinden. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht.

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliënten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken wij uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.

Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Je kunt telefonisch contact opnemen met de AKJ via het algemene nummer van het AKJ, tel. 088 555 10 00.

Wie jeugdhulp krijgt en antwoorden of hulp nodig heeft, kan AKJ bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken.

Via de telefoon en de chat beantwoord AKJ vragen direct en geven ze advies. Zonodig verwijzen ze door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties.

Met vragen en klachten over deze organisaties kun je bij AKJ terecht:

 • Gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp (bijv. Centra voor Jeugd en Gezin en wijk-/jeugd-/buurtteams)
 • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)
 • Ambulante jeugdhulp (incl. ambulante jeugd-GGZ)
 • Pleegzorg
 • Jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling  (incl. gezinshuizen en zorgboerderijen)
 • Gesloten jeugdzorginstellingen (jeugdzorgPlus)
 • Jeugd LVB-instellingen
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming

Je kunt het AKJ op verschillende manieren bereiken:

 • Per telefoon: 088 555 1000. AKJ is bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur.
 • Per e-mail: info@akj.nl.
 • Via de online chat. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.

Bezoekadres AKJ

AKJ Utrecht: Atoomweg 50, 3542 AB  Utrecht