TOESTEMMINGSVERKLARING

We willen een aantal zaken regelen om jou goed te kunnen ondersteunen. bij Plezier.
Voor het bieden van passende zorg is het belangrijk dat we de juiste gegevens van jou hebben en kunnen uitwisselen.

Wij hebben hiervoor jouw toestemming nodig.
Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en als je een jongere bent ook de Jeugdwet.
Dit formulier is bedoeld voor het verkrijgen van die toestemming.

Je kan dit toestemmingsformulier hieronder downloaden.

Kan je dit formulier invullen en dan ondertekend digitaal, per post terugsturen of afgeven bij Plezier.

Plezier in Zorg
T.a.v. Toestemmingsverklaring
Rademakerstraat 28 A
3769 BD Soesterberg 
info@plezier-in-zorg.nl