Voor het correct en tijdig melden van fouten en incidenten vullen alle zorgmedewerkers, kantoorpersoneel het MIM (Melding Incidenten Medewerkers) formulier in, zodat er preventieve en correctieve maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te vergroten.

Het formulier weer inleveren via je Leidinggevende of stuur hem digitaal ondertekend terug naar info@plezier-in-zorg.nl.

Je kan het formulier ook natuurlijk per post retourneren.

Plezier in Zorg BV
T.a.v. Directie
Rademakerstraat 28 A
3769 BD Soesterberg