Stappenplan voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Plezier in Zorg werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
In de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode.

Ook Plezier in Zorg werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.