De besluiten van Plezier in Zorg hebben invloed op het leven van cliënten. Daarom kunnen zij bij Plezier meedenken en meepraten over die besluiten.
Dit gebeurt in de cliëntenraad. Voor cliënten die hun mening niet kunnen geven, kunnen verwanten in de raad plaats nemen.

De cliëntenraad behartigt op centraal niveau de belangen van cliënten.
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken, zoals veiligheid, huisvesting en gezondheid.
In het meest ideale geval telt de cliëntenraad leden uit alle onderdelen van Plezier in Zorg.

Invloed op beleid: cliëntenraad

Bij Plezier behartigt de cliëntenraad de belangen van de jongeren en jong volwassenen.

Hierin zitten de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren die gebruikmaken van de dienstverlening van Plezier.
Zij vormen een belangrijke gesprekspartner voor de directie van Plezier.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid van Plezier in Zorg,
bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne, huisvesting en recreatiemogelijkheden. Daarmee is het een belangrijke gesprekspartner voor de directie.
En Plezier is verplicht om met dat advies rekening te houden.
Nu kan de cliëntenraad dit alleen goed doen als ze weet wat er leeft onder de kinderen en hun ouders. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen in de cliëntenraad zitten, als het even kan uit alle onderdelen van Plezier in Zorg.
Naar deze mensen zijn we op zoek.

Lid worden?

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden. Dat valt niet mee, want ouders hebben vaak al genoeg aan hun hoofd. Dat geldt echter ook voor de leden van de cliëntenraad.
We zijn een startende onderneming en willen graag aan jullie laten weten dat wij op zoek zijn naar leden, omdat wij het belangrijk vinden dat Plezier de stem van de cliënt hoort.
Wil je graag meepraten, meedenken en meehelpen om de zorg blijvend te verbeteren, mail ons dan voor meer informatie. Het zal niet meer dan een paar avonden per jaar kosten.

Wij hebben van Plezier een stappenplan opgesteld, zodat we alle mogelijkheden willen bieden om zo snel mogelijk een cliëntenraad te gaan vormen.

Wil je ook meedoen? Of wilt je eerst meer informatie? Mail dan naar: clientenraad@plezier-in-zorg.nl.
Algemene informatie over cliëntenraden is te vinden op de websites van de cliëntenorganisatie NPCF, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap of het Landelijk Platform GGZ.