Wat leuk dat je meer informatie wil over de locatie Plezier in Zorg – Hilversum.

Onze Locatie in Hilversum is geopend. Zo kunnen wij nog beter de jongeren en jong volwassenen bedienen uit de Regio Gooi en Vechtstreek.
Wij van Plezier in Zorg willen graag bijdragen aan het participeren in de maatschappij. Wij begeleiden al jaren deze jongeren en als dagbesteding word er vaak onderwijs gegeven.

Wij bieden bij Plezier in Zorg – Hilversum verschillende dagbestedingsvormen voor jongeren aan.
Wij bieden als dagbesteding onder meer een stukje Educatie (Leertraject) aan , Naschoolse begeleiding en Ambulante begeleiding aan.

Wij kunnen op deze manier een totaal pakket aanbieden, die voor elke cliënt specifiek is en naar de behoefte van de cliënt kan worden aangeboden.

Plezier in Zorg – Hilversum
Korte Noorderweg 12
1221 NB Hilversum
T: 0618588722

Meer informatie over welke dagbesteding wij bieden 👇


Geen Wachtlijsten Plezier in Zorg | Locatie Hilversum

Wij zijn in maart 2021 een vestiging zijn gestart met onze dienstverlening in Hilversum.
Wij kunnen zo de regio helpen met de zorgvragen voor jongeren / jong volwassenen. Wij zijn rustig gestart met het verlenen van zorg vragen om een goede basis te leggen.
De zorg die Plezier in Zorg vanaf maart 2021 heeft geleverd is goed, daardoor zijn er al weer meerdere  jongeren en jongvolwassenen uitgestroomd in een korte periode.

Wij van Plezier in Zorg, hebben op dit moment geen wachtlijst voor Dagbesteding ZWAAR en Begeleiden in netwerk jeugdige individu bij onze locatie in Hilversum.

Er is een goede basis gelegd, zodat wij snel kunnen schakelen en op kunnen schalen waar nodig. Dit kunnen wij doen, door de afgelopen jaren te investeren in kwalitatief goede medewerkers.Wat doen wij allemaal bij Plezier in Zorg:
Wij zijn een zorginstelling die werken met kwetsbare jongeren en jong volwassenen.
Wij begeleiden met name de thuiszitters, jongeren die uitvallen uit zowel regulier als speciaal onderwijs.

Bij deze jongeren en jong volwassenen is vaak het samenwerkingsverband betrokken en een leerplichtambtenaar.

Zodra Scholen handelingsverlegen zijn kloppen ze aan bij gemeente en het Samenwerkingsverband. (Veel scholen en de gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van dit te doorlopen traject.)
Voor deze jongeren is vaak de conclusie dat er geen vorm van passend onderwijs is op dat moment.Wij bieden de jongeren de mogelijkheid aan op onze dagbesteding dat ze cognitief bij blijven.
Het aanbieden van cognitieve vaardigheden is maar een klein onderdeel van de begeleiding die wij bieden. Het belangrijkste is dat wij ze een veilige plek bieden, waar weer succeservaringen beleeft gaan worden. De sociale en emotionele ontwikkeling is bij ons belangrijker dan de cognitieve ontwikkeling.
Wij leveren maatwerk als dagbesteding. Maatwerk voor de zorg vraag die ons gesteld wordt. Elke zorgvraag is anders.


Wij bieden om deze maatwerk te kunnen leven ook ook ambulante (individuele) zorg aan.
Ook is naschoolse begeleiding een mogelijkheid.Wij zijn gevestigd in Soesterberg en Hilversum. https://www.plezier-in-zorg.nl/Doelgroep:
Kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met jongvolwassenen (en ouder) welke niet meer naar school gaan/kunnen en een zinvolle dagbesteding nodig hebben. Dit kan geboden worden door naar Plezier te gaan.

Niet iedere zorgvraag kan door Plezier in Zorg worden beantwoord.
Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:
* Voorbehouden en risicovolle handelingen
* Cliënten welke verzorgd moeten worden
* Middelengebruik
* Cliënten welke regelmatig in aanraking komen met de politie
* Jongeren met een hoog risico op agressief gedrag (meerdere keren per week)


Neem contact met ons op! of bel ons 0618588722 voor Locatie Hilversum?

  Je Voornaam*

  Je Achternaam*

  Je Email*

  Je Mobiele nummer*

  Je Woonplaats

  Voor welke locatie is je vraag?

  Je bericht

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


  Waar zit Locatie Plezier in Zorg – Hilversum precies?


  Plezier in Zorg - Locatie Hilversum