Hoe los ik een klacht op?

Hoe gaat het als er een probleem is? Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Plezier in Zorg , dan willen we dat graag weten. Met je klacht kan Plezier zijn diensten verbeteren. Die klacht kan over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider. 

Het beste is om dan eerst over jouw klacht te praten met de betrokken personen. Lost het gesprek de klacht niet op? Of wil je zo’n gesprek niet?

Dan kan je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke
Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92.

Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Een jongere vanaf 12 jaar kan zelf een klacht indienen, maar ook kunnen ouders, de voogd, stief- of pleegouders een klacht indienen. Ben je jonger dan 12 jaar, dan moet iemand namens jou een klacht indienen.

Hulp bij klagen

Het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, kan helpen bij het indienen van een klacht. Zo kan het AKJ samen met de klager een gesprek voeren met de hulpverlener en helpen met het opschrijven van de klacht. Zie voor informatie: www.akj.nl of bel het AKJ op het volgende telefoonnummer: 088-5551000

De vertrouwenspersoon ondersteunt je

Vertrouwenspersonen kunnen jou ondersteunen. Zij kunnen je helpen om een oplossing te vinden. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht. Ook verwanten en voogden kunnen deze persoon benaderen. 

Je kunt telefonisch contact opnemen met de AKJ via het algemene nummer van het AKJ, tel. 088 555 10 00.

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.
Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat je en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie hierover kijkt u op:
www.degeschillencommissiezorg.nl.