Wat is de Wmo?

Weet je voor wie Wmo-ondersteuning is bedoeld en welke hulp er vergoed wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wmo uitgelegd

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Er kan een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op te lossen.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De ondersteuning is er bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, voor mensen die langdurig niet goed mee kunnen doen in de maatschappij.. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je ondersteuning aanvragen die past bij je persoonlijke situatie.

Op deze pagina lees je meer over hoe de Wmo wordt gefinancierd. Moet je zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo? Wie betaalt de zorgaanbieder? Wat is Zorg in Natura? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)? Hieronder vindt u de antwoorden op deze vragen.

Hoe wordt de zorgaanbieder betaald?

Krijg je ondersteuning? Dit staat in de beschikking van de gemeente. Hierin staat precies welke hulp of hulpmiddel je krijgt. Hoe wordt deze zorgaanbieder betaald? Dat kan op twee manieren. Via Zorg in Natura (ZIN) of u doet het zelf via het persoonsgebonden budget (pgb).

Het verschil tussen ZIN en PGB.

Hoe wordt Plezier in Zorg voor de geleverde diensten betaald. Dat kan op twee manieren. Via Zorg in Natura (ZIN) of via het Persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in Natura (ZIN)

De financiële afhandeling van de hulpvraag wordt meestal via ZIN geregeld. Plezier in Zorg heeft contracten af gesloten met Gemeenten en desbetreffende Regio’s.

 • Plezier in Zorg stuurt de factuur voor de geboden hulp naar de gemeente.
 • De gemeente/ regio betaalt de factuur voor de geleverde zorg.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Heb je beschikking via een pgb, dan koop je zelf zorg in. Je bent zelf budgethouder. Dat betekent dat je volledig verantwoordelijk bent voor de financiële en administratieve afhandeling van de zorg. De budgethouder dient dan ook kundig te zijn met het beheren van budgetten.

Hoe wordt Plezier in Zorg betaald via een pgb.

Je bent zelf budgethouder, of iemand die je vertegenwoordigt. De budgethouder ontvangt het bedrag voor het pgb niet rechtstreeks op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het pgb. De budgethouder stuurt een factuur van de zorgverlener naar de SVB. Vervolgens betaalt de SVB het bedrag aan de zorgverlener uit. U logt daarvoor in via het portaal op de website van de SVB.

Plezier in Zorg heeft voor de WMO overeenkomsten gesloten met verschillende regio’s en gemeenten.

Plezier in Zorg is een gecontracteerde partij voor de WMO in deze gemeenten:

Regio Gooi en Vechtstreek:

 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Weesp
 • Gemeente Wijdemeren

Regio Eemland:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente Bunschoten
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Woudenberg
 • Gemeente Eemnes

Regio Zorg in Zou:

Regio Utrecht West:

 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Stichtse Vecht

Staat je gemeente er niet bij neem contact met ons op. Dan gaan wij de mogelijkheden samen bekijken. Dit is meestal mogelijk via de samenwerking met Coöperatie Boer en Zorg.

Heb je een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor langdurige zorg (WLZ) dan kan de ouder/vertegenwoordiger contact met ons nemen.
Wij kunnen een indicatie voor de WLZ aanbieden door een samenwerking met Coöperatie Boer en Zorg.