Wat is de Jeugdwet?

Weet je wie er ondersteuning kan krijgen via de Jeugdwet en welke hulp er vergoed wordt?

De Jeugdwet uitgelegd

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp.

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedingsproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

18 jaar en ouder

Is de hulp ook nodig nadat iemand 18 jaar is geworden? Zo ja: dan wordt de ondersteuning via de Jeugdwet omgezet naar ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms wordt de jeugdhulp verlengd, tot maximaal 23 jaar.

Op deze pagina lees je meer over hoe de Jeugdwet wordt gefinancierd. Moet je zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Wie betaalt de zorgaanbieder? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)? 

Hoe wordt de zorgaanbieder betaald?

Als je een beschikking hebt gekregen van de gemeente. Dan neemt de gemeente contact met ons op of wij nemen contact op met de betreffende gemeente. Hoe worden wij betaald? Dat kan op twee manieren via de jeugdwet. Via Zorg in Natura (ZIN) of via het Persoonsgebonden budget (pgb). Je hoeft zelf geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning via de Jeugdwet.

Het verschil tussen ZIN en PGB.

Hoe wordt Plezier in Zorg voor de geleverde diensten betaald. Dat kan op twee manieren. Via Zorg in Natura (ZIN) of via het Persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in Natura (ZIN)

De financiële afhandeling van de hulpvraag wordt meestal via ZIN geregeld. Plezier in Zorg heeft contracten af gesloten met Gemeenten en desbetreffende Regio’s.

 • Plezier in Zorg stuurt de factuur voor de geboden hulp naar de gemeente.
 • De gemeente/ regio betaalt de factuur voor de geleverde zorg.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Heb je beschikking via een pgb, dan koop je zelf zorg in. Je bent zelf budgethouder. Dat betekent dat je volledig verantwoordelijk bent voor de financiële en administratieve afhandeling van de zorg. De budgethouder dient dan ook kundig te zijn met het beheren van budgetten.

Hoe wordt Plezier in Zorg betaald via een pgb.

Je bent zelf budgethouder, of iemand die je vertegenwoordigt. De budgethouder ontvangt het bedrag voor het pgb niet rechtstreeks op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het pgb. De budgethouder stuurt een factuur van de zorgverlener naar de SVB. Vervolgens betaalt de SVB het bedrag aan de zorgverlener uit. U logt daarvoor in via het portaal op de website van de SVB.

Plezier in Zorg heeft voor de Jeugdwet overeenkomsten gesloten met verschillende regio’s en gemeenten.

Plezier in Zorg is een gecontracteerde partij voor de Jeugdwet in deze gemeenten:

Regio Gooi en Vechtstreek:

 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Weesp
 • Gemeente Wijdemeren

Regio Eemland:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente Bunschoten
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Woudenberg
 • Gemeente Eemnes

Regio Zorg in Zou:

Regio Utrecht West:

 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Stichtse Vecht

Staat je gemeente er niet bij neem contact met ons op. Dan gaan wij de mogelijkheden samen bekijken. Dit is meestal mogelijk via de samenwerking met Coöperatie Boer en Zorg.

Heb je een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor langdurige zorg (WLZ) dan kan de ouder/vertegenwoordiger contact met ons nemen.
Wij kunnen een indicatie voor de WLZ aanbieden door een samenwerking met Coöperatie Boer en Zorg.