Missie, Visie en de Kernwaarden bij Plezier

Missie:

Ons doel is om samen een veilig leefklimaat te creëren waarbij  het kind/de jongere zich gehoord en gezien voelt om persoonlijke vaardigheden te vergroten. Uitgangspunt daarbij  is het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband, waarbij wij oog hebben voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Plezier in zorg blijft een lerende organisatie door te kijken wat er bereikt kan worden, wat hiervoor nodig is en biedt kansen aan kind en jongere. Iedereen neemt deel aan deze maatschappij.

Visie:

Onze visie is optimistisch, waarbij wij ervan uitgaan dat negatieve aspecten positief te beïnvloeden zijn. Hierbij zijn veiligheid, vertrouwen en luisteren naar elkaar belangrijke basisbegrippen. Onze begeleiders verbinden zich aan het kind/de jongere door hun werk met liefde en aandacht te doen. Plezier in zorg biedt kinderen/jongeren de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, wat ze zelf graag willen en waar hun grenzen liggen. Wij stimuleren kinderen/jongeren respect te hebben voor zichzelf maar ook voor de ander en op zoek te gaan naar eigen identiteit om zo achter je eigen talenten en doelen te komen. Vanuit verschillende perspectieven bekeken, hebben we gezamenlijk één doel: het belang van het kind/de jongere.

Kernwaarden:

 • Veilige plek
 • Betrokkenheid
 • Vertrouwen
 • Flexibiliteit in handelen
 • Gezien/gehoord worden
 • Persoonlijk contact
 • Verbinding

Doelgroep en uitsluitcriteria Plezier in Zorg

Doelgroep:

Kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met jongvolwassenen (en ouder) welke niet meer naar school gaan/kunnen en een zinvolle dagbesteding nodig hebben. Dit kan geboden worden door naar ‘school’ te gaan en/of arbeidsmatige vaardigheden te leren in de Indoorspeeltuin

Uitsluitcriteria:

Niet iedere zorgvraag kan door Indoorspeeltuin Plezier worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

 • Voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Cliënten welke verzorgd moeten worden
 • Middelengebruik
 • Cliënten welke regelmatig in aanraking komen met de politie
 • Jongeren met een hoog risico op agressief gedrag (meerdere keren per week)

Wil je een meer informatie bekijk dan onze websites voor meer informatie over onze organisatie: www.indoorspeeltuinplezier.nl en www.plezier-in-zorg.nl

Wil je direct contact klik op de button om naar contact formulier te gaan of stuur een mail naar info@plezier-in-zorg.nl.