Kies de Locatie van Plezier in Zorg

Welkom bij Plezier in Zorg!

Wij van Plezier in Zorg willen graag bijdragen aan het participeren van jongeren/jong volwassenen in de maatschappij. Wij begeleiden al jaren deze jongeren/ jong volwassenen. Wij begeleiden met name de thuiszitters, jongeren die uitvallen uit zowel regulier als speciaal onderwijs. Bij deze jongeren is vaak het samenwerkingsverband betrokken en een leerplichtambtenaar. Voor deze jongeren is vaak de conclusie dat er geen vorm van passend onderwijs is op dat moment. Wij bieden de jongeren de mogelijkheid aan op onze dagbesteding dat ze cognitief bij blijven.
 Echter blijkt in de praktijk dat 5 dagen in de schoolbanken te veel is. Het aanbieden van cognitieve vaardigheden is maar een klein onderdeel van de begeleiding die wij bieden. Het belangrijkste is dat wij ze een veilige plek bieden en dat ze weer succeservaringen gaan beleven. De sociale en emotionele ontwikkeling is bij ons belangrijker dan de cognitieve ontwikkeling. Wij leveren maatwerk als dagbesteding. Maatwerk voor de zorg vraag die ons gesteld wordt. Elke zorgvraag is anders. 
Wij kunnen daarom verschillende zorgarrangementen bieden. Wij bieden bij Plezier in Zorg verschillende begeleidingsvormen voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
 * Begeleiding op onderwijs locaties ( Inzet op scholen in samenwerking met scholen en Samenwerkingsverbanden (Begeleiden van scholieren om uitval te voorkomen en het coachen & trainen van leraren))